14 oktober 09:00 - 16:00

Gestaltad livsmiljö och demokrati

I år fyller demokratin i Sverige 100 år. På årets konferens om gestaltad livsmiljö undersöker vi därför olika aspekter av demokratin från teman som invånares delaktighet, föreningslivets framväxt, hur våra offentliga miljöer utvecklas, vem som påverkar vad som byggs, förändras och rivs, och representationen i det vi bevarar.


Om Konferens Gestaltad livsmiljö
Sedan 2020 genomför Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd årligen en gemensam konferens om gestaltad livsmiljö. Målgruppen är personer som arbetar med hållbara gestaltade livsmiljöer, exempelvis tjänstepersoner, privata aktörer och politiker.

Foto
Fisksätra Folkets Hus - Stena/Pixprovider, Vattentorget - Ken Buslay. Väveriet - Ken Buslay. Göteborgs stadsbibliotek - Hundven-Clements Photography. Furutorpsplatsen - Rickard Johnsson, Anders Ebefeldt

Se konferensen

Konferensen livestreamades och går att se här

Schema

09:00

Block 1: Demokratiska aspekter på gestaltad livsmiljö

 • Styrgruppens representant Helena Bjarnegård hälsar välkommen
 • Moderatorn Ann-Louise Rönestål Ek presenterar dagens program
 • Kultur- och demokratiminister Amanda Lind talar
 • Styrgruppens representant Helena Bjarnegård presenterar samarbetsmyndigheternas perspektiv på Gestaltad livsmiljö och demokrati
Read more
09:45

PAUS

09:50

Keynote speaker Helle Søholt "Making Cities for People"

Grundare av och CEO på Gehl architects.

Read more
Helle Søholt
Keynote speaker, Founding Partner and CEO of Geh, Architect MAA, M. ARCH
10:30

PAUS

10:45

Block 2: Örebro - tre perspektiv i samverkan kring gestaltning

Vi ger arkitekten makten - ett projekt utanför bekvämlighetszonen
 • Peder Hallkvist, stadsarkitekt Örebro kommun
Kulturmiljöfrågorna på rätt plats?
 • Erica Ek, stadsantikvarie Örebro kommun
Samskapande konstprocesser
 • Ruben Wätte, konstnär
Read more
11:45

Samtal

Moderator Ann-Louise Rönestål Ek leder ett samtal med talarna i block 2.

Read more
11:50

Strålkastarljus


Read more
12:05

LUNCH

13:00

Block 3: Konst, kulturmiljö och arkitektur – utmaningar och framgångsfaktorer i skapandeprocesser av gestaltade livsmiljöer

Inledning

 • Patrick Amsellem, Statens Konstråd

Exempel 1 - Från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt

 • Cecilia Rodéhn, Fil. Dr. Museum Studies
 •  Hedvig Mårdh, Fil. Dr. konstvetenskap

Exempel 2 - Inkluderande och involverande byggprocesser

 • Erik Berg, arkitekt

Exempel 3 - En berättelse om Angered resecentrum.

 • Ingrid Alerås, arkitekt SAR/MSA, Wingårdhs och Mohammed Smesem, Unga stadsutvecklare
Read more
14:10

PAUS

14:25

Fortsättning Block 3

Exempel 4 - Konstnärliga samskapandeprocesser

 • Ebba Matz - konstnär

Panelsamtal lett av moderator med medverkande i Block 3

Read more
15:00

PAUS

15:05

Keynote speaker arkitekt Liza Fior

Grundare av MUF architecture/art

Read more
Liza Fior
Keynote speaker, partner at muf architecture/art LLP
15:45

Avslutning och summering av dagen

Ann-Louise Rönestål Ek och Helena Bjarnegård

Read more

Talare

Amanda Lind
Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna

Gestaltad livsmiljö

Amanda Lind

Amanda Lind är kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Kulturministern har en aktiv och gedigen bakgrund som miljöpartistisk politiker med engagemang inom kultur, klimat, hållbarhet och stadsplanering.

Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Läs mer

Liza Fior
Keynote speaker, partner at muf architecture/art LLP

What is the deal?

All (design) moves require the emotional labour both of imagining possible consequences including temporary commissions. This is not an argument for working it all out before you begin. Rather it is an argument for surveying the ground, understanding the players, the needs and the underlying brief, and for being honest about your own position in this. What is the deal? Properly understanding a site requires deep hanging out, building trust and ideally - if you are paid - sharing that money with locally based knowledge. Liza will bring her unvarnished experience to the conference trying her best to both avoid myth making and while encouraging the audience that extra time, unsolicited research and expanding the brief design to include both context and citizen’s

experience is worth it.

Liza Fior

Liza Fior is one of the founding Partner of muf architecture/art, www.muf.co.uk. muf make site specific public spaces, buildings and urban strategies which create spaces for more than one thing at a time. Although muf works mainly in London, their work has been commissioned and celebrated internationally including in Sweden. Liza is Professor of Architecture and Spatial Practice at the University of the Arts, London and Mayor’s Design Advocate to London Mayor Sadiq Khan.

Foto: Liza Fior

Läs mer

Helle Søholt
Keynote speaker, Founding Partner and CEO of Geh, Architect MAA, M. ARCH

Making cities for people

Helle Søholt is Founding Partner and CEO of Gehl. She started the company with Professor Jan Gehl in 2000. Through her leadership, strategic and organizational talent, the office has developed a knowledge base and experience portfolio that is respected internationally in the field of urban design and urban development.

Today, Helle is a prominent leader in her field. Over the past years, Helle has acted as an advisor to governments, companies and foundations including the City of Copenhagen, advocating for a new alternative to traditional planning with and for people. She has extensive international urban design experience at various levels of intervention and at a multitude of scales - from urban research and analysis, visioning and strategy to design development and implementation.

Helle is often leading and facilitating large change processes, where she aims to move those involved from a traditional planning and design approach, towards a 21st century value-based model centered on people. Using her pragmatic idealism, Helle manages to facilitate processes where people become the drivers of change. She enjoys fast idea generation, solving complex urban challenges and facilitating processes by engaging multiple stakeholders.

Helle Søholt

Helle Søholt is Founding Partner and CEO of Gehl. She started the company with Professor Jan Gehl in 2000. Through her leadership, strategic and organizational talent, the office has developed a knowledge base and experience portfolio that is respected internationally in the field of urban design and strategic urban development. Over the years of its existence, Gehl has been awarded multiple prizes and recognitions for their contribution to making cities more livable and sustainable around the world. Helle is educated as an Architect from the Royal Academy of Fine Arts and the Copenhagen. She also holds master degrees from Copenhagen Business School, the University of Washington in Seattle and a board education from IMD in Lausanne.

Foto: GEHL arkitekter

Läs mer

Helena Bjarnegård
Riksarkitekt

Gestaltad livsmiljö och demokrati

Att känna sig välkommen till och inkluderad i våra gemensamma livsmiljöer är en grund i vårt demokratiska samhälle. I riksdagens mål för gestaltad livsmiljö lyfts det fram att ”alla ska ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön”. Detta är grunden i all form av gestaltningsarbete. Den svåra konsten är att sedan lyckas skapa, utveckla och förvalta miljöer som upplevs som inkluderande, demokratiska och meningsfulla för alla de som ska vistas i miljön både nu och i framtiden. Det är en stor komplex utmaning där många discipliner behöver arbeta ihop. Det är ett tillsammansarbete. Arbetet på Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd handlar om att skapa förutsättningar i samhället för skapande, utvecklande och förvaltande av hållbara och omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer – platser som människor kan vara stolta över länge. Detta görs genom att arbeta med regelverk, finansiella styrmedel, vägledning, spridning av kunskap, nätverkande, testbäddar, utställningar och mycket mer. Många lyfter vikten av lärande exempel och att det skapas tillfällen där många kan dela kunskap med varandra. Konferens 2021: gestaltad livsmiljö och demokrati är ett tillfälle för spridning av kunskap till arbetsplatser och projekt. Kontinuerligt fyller samverkansmyndigheterna också på sina respektive hemsidor med mer stöd, kunskap och inspiration.

Helena Bjarnegård

Helena Bjarnegård är Sveriges riksarkitekt och leder och samordnar arbetet inom området nationellt. Boverket arbetar med främjande, stödjande och kunskapshöjande insatser till offentliga aktörer nationellt, regionalt och lokalt. Helena är ordförande i styrgruppen för de fyra myndigheterna Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd som tillsammans arbetar med en rad aktiviteter kopplat till den nationella politiken för gestaltad livsmiljö. Helena är även ordförande i Rådet för hållbara städer samt sitter med i Formas forskarråd, Trafikverkets arkitekturråd, styrelsen för IQ samhällsbyggnad med mera. Gemensamt för arbetet i alla dessa grupperingar är att arbeta med att stärka förutsättningarna för olika aktörer att skapa, utveckla och förvalta omsorgsfullt gestaltade, hållbara, inkluderande och berikande livsmiljöer i hela Sverige.

Foto: Hanna Franzén

Läs mer

Ingrid Alerås
Arkitekt Wingårdhs

En berättelse om Angered resecentrum

Ingrid kommer i sitt föredrag berätta om projektet Angered resecentrum, om arkitekturen och platsen, men också om arbetsprocessen och hur samarbetet med de unga i stadsdelen mynnade ut i ett lyckat exempel på god medborgardialog. Även konsten kom att bli en viktig del av gestaltningen. Det täta samarbetet med konstnären Caroline Bäckman gav processen ytterligare en dimension. Temat är dans! Dans som något som - liksom musik - förenar över kulturer och generationer.

Västtrafik visade en hög ambitionsnivå med projektet och tog ett stort samhällsansvar ur ett socialt perspektiv. Utöver den viktiga roll som resecentrum spelar för att skapa trygghet och liv på en utsatt plats, har de även satsat på väl omhändertagna personalytor för fordonsförare. Bussförare är i många fall ett instegsarbete och en viktig väg in i samhället. Personalytorna i Angered inkluderar plats för studier, bön och vila.

Det är en liten byggnad på en svår plats men med ett stort innehåll!

Ingrid Alerås

Ingrid Alerås är arkitekt och arbetar på Wingårdhs arkitekter. Under sin yrkeskarriär har hon huvudsakligen ingått i och drivit projekt som rör publika byggnader. Arkitektyrket innebär för henne möjligheten att skapa förutsättningar för människor och sträva efter att lyckas formge levande rum och platser att trivas i. Ingrid har till sin föreläsning bjudit med Mohammed Smesem som ingick i gruppen Unga stadsutvecklare i Angered.

Foto: Wingårdhs

Läs mer

Ebba Matz
Konstnär

Konstnärliga samskapandeprocesser

Ebba Matz tar i sitt föredrag upp hur det är att som konstnär vara med och gestalta det offentliga rummet. Hon kommer att göra några nedslag utifrån sin praktik och erfarenhet som exempel på hur uppdragen kan skifta, men att det i samtliga fall handlar om samarbeten. Frågor som aktualiseras i samskapandeprocesserna är: Vad är bäst för platsen? Vilka kvaliteter har platsen från början, vad kan man ta med, vad är bra att förändra? Vem/vilka kommer att vistas där? För vem, finns det redan idéer som kan förvaltas och gestaltas? Och de lite svåra frågorna som gäller tidsaspekten: Kommer platsen förändras inom snar framtid? Hur är det att passera dag ut och dag in? Vilka material och idéer håller även imorgon? Vad kan och vill vi/jag göra? Frågorna leder fram till att gestaltningen får en särprägel och att det i förlängningen blir till ett rum i vilket man vill vistas. Genom några nedslag vill Ebba MAtz visa hur de olika uppdragen kan se ut: via Henry Dunkersplats, Helsingborg, vidare till Kungliga Musikhögskolan, Stockholm och Leksands kyrka, åter till Helsingborg, Furutorpsplatsen, till Clemenstorget, Lund och avslutningsvis Det okända i Sundborn.

Ebba Matz

Ebba Matz är utbildad på Kungliga Konsthögskolan och är ledamot av Konstakademin sedan 2007. Utöver sin konstnärliga verksamhet, undervisar Matz i konstnärliga metoder och verktyg vid Arkitektskolan på KTH. Ebba Matz har lång erfarenhet av att samarbeta kring skapandet av gemensamma rum och platser. Processen, skiftandet av perspektiv och skala, vardagens poesi, de inre och yttre rummen är ämnen som intresserar Matz och som återkommer i hennes arbete; i skulptur, fotografi, objekt och installationer, i utställningar och i offentliga verk.

Foto: Ebba Matz

Läs mer

Erik Berg
Arkitekt Egnahemsfabriken

Inkluderande och involverande byggprocesser

I sitt föredrag kommer Erik Berg utifrån Egnahemsfabrikens verksamhet presentera exempel på genomförda inkluderande och involverande byggprocesser. Egnahemsfabriken är ett kooperativ med 300 medlemmar, som tillsammans driver en social husfabrik på landsbygden på Tjörn. På fabriken bygger professionella hantverkare och amatörer hus och bostäder tillsammans. Målet för verksamheten är att bredda deltagandet i byggandet och ge fler vägar till egna hem åt fler, genom att ersätta beroendet av ekonomiskt kapital med en enklare tillgång till socialt kapital i lokalsamhället. I ett sammanhang tillsammans med andra självbyggare, och med tillgång till kunskaper, verktyg och material, kan både fler och helt andra grupper delta i byggandet än de som normalt tar plats. På Egnahemsfabriken genomförs de flesta byggprocesserna av ungdomar, äldre, kvinnor och nyanlända.

Erik Berg

Erik Berg är arkitekt med båda fötterna förankrade i folkrörelser. Han har under många år genomfört ”tillsammansbyggen” på objekt runt om i Sverige genom organisationen Byggbrigaden. Sedan tio år är han styrelseledamot i föreningen Byggemenskaper och sedan tre år även ordförande i den ideella föreningen Egnahemsfabriken, en husfabrik för självbyggare på Tjörn.

Foto: Privat

Läs mer

Cecilia Rodéhn
fil.dr i Museum Studies, docent i kulturvård, lektor i genusvetenskap

Från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt

I presentationen diskuterar Cecilia Rodéhn och Hedvig Mårdh relationen mellan demokrati och komplext kulturarv. Målet är att presentera och kommentera stadsomvandlingen av Ulleråker från ett psykiatriska sjukhus till ett modernt bostadsområde och hur den kan förstås ur ett demokratiperspektiv. Vad betyder demokrati i relation till omvandlingar av före detta psykiatriska sjukhus? Vem blir representerad och hur? Vilken roll spelar konst och konstnärliga processer? Presentationen tar sin utgångspunkt i det pågående Formas-finansierade projektet ”Från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt – stadsutveckling och kulturarv”.

Cecilia Rodéhn

Cecilia Rodéhn är fil.dr i Museum Studies (University of KwaZulu-Natal) och docent i kulturvård (Uppsala universitet) samt lektor i genusvetenskap (Uppsala universitet). Hon är projektledare för projektet ”Från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt – stadsutveckling och kulturarv” finansierat av FORMAS. Rodéhns forskningsintressen rör hur normer förknippade med genus och funktionsvariationer påverkar kulturarvsprocesser kopplade till stadsutveckling av psykiatriska sjukhus.

Läs mer

Hedvig Mårdh
Fil. dr. i konstvetenskap, lektor i kulturstudier inrktn. konst- och bildvetenskap samt forskare

Från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt

I presentationen diskuterar Cecilia Rodéhn och Hedvig Mårdh relationen mellan demokrati och komplext kulturarv. Målet är att presentera och kommentera stadsomvandlingen av Ulleråker från ett psykiatriska sjukhus till ett modernt bostadsområde och hur den kan förstås ur ett demokratiperspektiv. Vad betyder demokrati i relation till omvandlingar av före detta psykiatriska sjukhus? Vem blir representerad och hur? Vilken roll spelar konst och konstnärliga processer? Presentationen tar sin utgångspunkt i det pågående Formas-finansierade projektet ”Från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt – stadsutveckling och kulturarv”.

Hedvig Mårdh

Hedvig Mårdh, fil. dr. i konstvetenskap, lektor i kulturstudier inriktning konst- och bildvetenskap vid Karlstad universitet samt forskare vid Uppsala universitet. I sin forskning undersöker Mårdh kulturarvsprocesser och iscensättningar av kulturarv i olika medier, till exempel design, film, museiutställningar och offentlig konst. Under 2020–2022 arbetar hon i det Formas-finansierade projektet ”Från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt – stadsutveckling och kulturarv” vid Centrum för genusvetenskap. Fokus för studien ligger på konst och konstnärlig praktik.

Foto: Privat

Läs mer

Patrick Amsellem
Direktör Statens konstråd

Minnesmärken och monument

Patrick Amsellem kommer att tala om de senaste årens debatter om minnesmärken och monument aktualiserar frågan om vad som får lov att synas i de offentliga rummen. De grundläggande frågorna om vem som beställer, bestämmer och betalar det som tar plats är alltid lika aktuella, inte minst i kölvattnet av Black Lives Matter. Vad betyder det att gestalta minnen i fysisk form i offentliga rum och vem har rätt att göra det? Vad är det som då blir ihågkommet och vad glöms bort? Finns det alternativa minnen och berättelser som inte uttrycks?

Patrick Amsellem

Patrick Amsellem är direktör för Statens konstråd. Han var tidigare chef för Skissernas Museum i Lund och associate curator för fotografi på Brooklyn Museum, New York. Han har en M.A. och en Ph.D. i konst- och arkitekturhistoria från Institute of Fine Arts, New York University. Hans forskning har fokuserat på minneskultur, minnesmärken och monument efter andra världskriget.

Foto: Emma Krantz, Skissernas museum

Läs mer

Ruben Wätte
Konstnär

Samskapande konstprocesser

Ruben Wätte kommer i sin presentation visa två exempel på samskapande konstprocesser i Örebro, ett i Varbergaskogen och ett i centrala Oskarsparken. I Varbergaskogen arbetade Ruben tillsammans med barn och unga på Varberga fritidsgård, där han i ett antal workshops med barnen tog fram en konkret idé för ett semi-permanent konstverk i form av ett svävande rede som uppfördes i anslutning till skogen. I Oskarsparken samskapade han tillsammans med åtta femtonåringar från den närliggande Nicolaiskolan en konstnärlig utgrävning, där de i lager av jord fann föremål från närhistoria och ända bak till 1700-talet. Parallellt med grävandet fördes filosofiska samtal om den ovissa samtid och framtid som dessa ungdomar befinner sig i. Han kommer i sin presentation visa hur dessa processer tog form och vad de resulterade i, både på platserna de arbetade med och inom människorna som medverkade.

Ruben Wätte

Ruben Wätte är konstnär och verksam i hela landet. Han är utbildad i bland annat ”Fri konst” och mastersprogrammet ”Konst i offentligheten” vid Konstfack i Stockholm. Hans konstnärliga praktik består av tillfälliga pedagogiska processer och beständiga konstverk i offentligheten, ofta i kombination med varandra. Den återkommande ambitionen är att skapa förståelse och förändring – både i sig själv och i sin omvärld. Han skapar ofta processer och verk med ett konstnärligt förhållningssätt som har för avsikt att utforska och berika landskapet, det inre såväl som det yttre, tillsammans med människor som lever eller verkar på platsen som han har i uppdrag att arbeta med.

Foto: Privat

Läs mer

Erica Ek
Stadsantikvarie Örebro

Kulturmiljöfrågor i Örebro kommun

Erika Ek berättar i sitt föredrag om hur Örebro kommun har lyckas i sitt arbete med att hantera och utveckla befintliga miljöer och befintlig bebyggelse. Hon berör viktiga faktorer som kommunens organisation, samarbetet mellan olika yrkeskompetenser och förvaltningar samt hur samspelet och förtroendet mellan politiker och tjänstepersoner måste fungera. Hon tar upp frågor som stadsantikvariens placering och roll. Likaså i vilka skeden och på vilket sätt kulturmiljöfrågorna har kommit in i kommunens arbete. Erika presenterar även några av de viktigaste redskapet för kulturmiljöarbetet i Örebro kommun.

Erica Ek

Erica Ek är stadsbyggnadsantikvarie på Örebro kommun och har arbetat med kulturmiljöfrågor inom kommunal planering i drygt 15 år, dels på Stockholms stadsmuseum och dels på Stadsbyggnad på Örebro kommun. Erica har även erfarenhet av regional kulturmiljövård efter en tid som byggnadsantikvarie vid Jämtlands läns museum. Frågor om urval, representation och inkluderande historieskrivning har präglat många av de uppdrag Erica arbetat med däribland byggnadsvård i samiska miljöer och fäbodmiljöer i Jämtlandsfjällen liksom en omfattande byggnadsinventering av bebyggelse i Stockholms ytterstad.

Foto: Susanne Flink  

Läs mer

Peder Hallkvist
Stadsarkitekt Örebro

Vi ger arkitekten makten - ett projekt utanför bekvämlighetszonen

Peder kommer att tala om projektet som har bakgrund i erfarenheter som stadsbyggnadskontor i en mellanstor svensk kommun och på kontinuerlig kontakt med arkitekter och byggherrar. I projektet har kommunen, inom ramarna för Örebromodellen, ruckat på markanvisningsprocessen för att se hur samspelet mellan arkitekt och byggherre skulle påverkas och vilket resultat det skulle få på kvaliteten och graden av innovation.

Tanken med Örebros pilotprojekt Vi ger arkitekten makten var att provocera fram en diskussion om roller, ansvar och arkitektonisk kvalitet. Utvärderingen bekräftar att det ofta saknas ett gemensamt språk för att diskutera värden och kvaliteter i arkitekturen samt pekar också på risken med en alltför detaljerad visionsbild och nödvändigheten att formulera en gemensam målbild. Den främsta slutsatsen är att parterna lärt sig mycket av varandra och att projektet har utvecklats långt längre än de flesta liknande projekt tack vare att alla haft mod att ta sig utanför sina bekvämlighetszoner.

Peder Hallkvist

Peder Hallkvist är Örebros stadsarkitekt och utbildad på KTH där han även varit lärare och samt han har under flera år varit verksam som arkitekt. I rollen som stadsarkitekt leder Peder förvaltningens gestaltningsforum, vars syfte är att utveckla gestaltningsfrågor ur ett brett perspektiv. Han leder också ett fördjupningsforum för hela samhällsbyggnadsområdet och är del av styrgruppen för större stadsbyggnadsprojekt och kommunens konstråd.

Foto: Privat

Läs mer

Ann-Louise Rönestål Ek
Moderator

Ann-Louise Rönestål Ek är journalist med lång erfarenhet från Sveriges Television där hon främst arbetat som programledare och reporter. Hon driver sedan flera år eget moderatorsföretag och tar uppdrag i hela landet, både webbinarier och på plats-konferenser. Ann-Louise har ett brett samhällsintresse med särskilt fokus på kultur och utvecklingsfrågor. Hon tar också uppdrag som projektledare och har bland annat drivit projektet arkitektur, form och design i Dalarna. Ann-Louise bor i Falun och när hon är ledig gillar hon att se film, teckna, gå på loppisar och springa i skogen.

Foto: Privat

Läs mer

Arrangörer

Boverket@boverketse@boverketregistraturen@boverket.se

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket tillhör Finansdepartementet.

Riksantikvarieämbetet@raa_se@raa_seregistrator@raa.se

Riksantikvarieämbetet är den nationella kulturarvsmyndigheten. Vi gör kulturarvet till en del av samhällsutvecklingen genom att ge förutsättningar till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

ArkDes@arkdesc@arkdescinfo@arkdes.se

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. ArkDes är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design. ArkDes tillhör Kulturdepartementet.

Statens konstråd@statenskonstrad@statenskonstradregistrator@statenskonstrad.se

Statens konstråd producerar och verkar för att offentlig konst ska vara tillgänglig och nyskapande i våra livsmiljöer – vårt arbete finns representerat i hela landet.