14 oktober 09:00 - 16:00

Gestaltad livsmiljö och demokrati

I år fyller demokratin i Sverige 100 år. På årets konferens om gestaltad livsmiljö undersöker vi därför olika aspekter av demokratin från teman som invånares delaktighet, föreningslivets framväxt, hur våra offentliga miljöer utvecklas, vem som påverkar vad som byggs, förändras och rivs, och representationen i det vi bevarar.


Om Konferens Gestaltad livsmiljö
Sedan 2020 genomför Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd årligen en gemensam konferens om gestaltad livsmiljö. Målgruppen är personer som arbetar med hållbara gestaltade livsmiljöer, exempelvis tjänstepersoner, privata aktörer och politiker.

Foto
Fisksätra Folkets Hus - Stena/Pixprovider, Vattentorget - Ken Buslay. Väveriet - Ken Buslay. Göteborgs stadsbibliotek - Hundven-Clements Photography. Furutorpsplatsen - Rickard Johnsson, Anders Ebefeldt

Bra att veta

Konferensen kommer att livestreamas och det är gratis att vara med. Det kommer också gå att se konferensen i efterhand men då kan vissa delar vara bortklippta på grund av rättighetsskäl. Så registrera dig och få kontinuerlig information om konferensen.

Schema

Block 1: Demokratiska aspekter på gestaltad livsmiljö

 • Styrgruppens representant Helena Bjarnegård hälsar välkommen
 • Moderatorn Ann-Louise Rönestål Ek presenterar dagens program
 • Kulturminister Amanda Lind talar
 • Styrgruppens representant Helena Bjarnegård presenterar samarbetsmyndigheternas perspektiv på Gestaltad livsmiljö och demokrati
45min

PAUS

5min

Keynote speaker Helle Søholt "Making Cities for People"

Founding Partner och CEO of Gehl.

40min

PAUS

15min

Block 2: Örebro - tre perspektiv i samverkan kring gestaltning

Vi ger arkitekten makten - ett projekt utanför bekvämlinghetszonen
 • Peder Hallkvist, stadsarkitekt Örebro kommun
Kulturmiljöfrågorna på rätt plats?
 • Erica Ek, stadsantikvarie Örebro kommun

 • Ruben Wätte, konstnär
45min

Samtal

Moderator Ann-Louise Rönestål Ek leder ett samtal med talarna i block 2.

15min

Strålkastarljus


15min

LUNCH

55min

Block 3: Konst, kulturmiljö och arkitektur – utmaningar och framgångsfaktorer i skapandeprocesser av gestaltade livsmiljöer

Inledning

 • Patrick Amsellem, Statens Konstråd

Exempel 1 - Från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt

 • Cecilia Rodéhn, Fil. Dr. Museum Studies
 •  Hedvig Mårdh, Fil. Dr. konstvetenskap

Exempel 2

 • Erik Berg

Exempel 3 -En berättelse om Angered resecentrum.

 • Ingrid Alerås, arkitekt SAR/MSA, Wingårdhs
70min

PAUS

39min

Fortsättning Block 3

Exempel 4

 • Ebba Matz

Panelsamtal lett av moderator med medverkande i Block 3

35min

PAUS

5min

Keynote speaker arkitekt Liza Fior

Grundare av MUF architecture/art, GB

40min

Avslutning och summering av dagen

Ann-Louise Rönestål Ek

15min

Talare

Amanda Lind
Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna

Läs mer

Liza Fior
Keynote speaker, partner at muf architecture/art LLP

Läs mer

Helle Søholt
Keynote speaker, Founding Partner and CEO of Geh, Architect MAA, M. ARCH

Läs mer

Helena Bjarnegård
Riksarkitekt

Läs mer

Ingrid Alerås
Arkitekt

Läs mer

Ebba Matz
Konstnär

Läs mer

Erik Berg
Arkitekt Egnahemsfabriken

Läs mer

Cecilia Rodéhn
fil.dr i Museum Studies, docent i kulturvård, lektor i genusvetenskap

Läs mer

Hedvig Mårdh
Fil. dr. i konstvetenskap, lektor i kulturstudier inrktn. konst- och bildvetenskap samt forskare

Läs mer

Patrick Amsellem
Direktör Statens konstråd

Läs mer

Ruben Wätte
Konstnär

Läs mer

Erica Ek
Stadsantikvarie Örebro

Läs mer

Peder Hallkvist
Stadsarkitekt Örebro

Läs mer

Ann-Louise Rönestål Ek
Moderator

Läs mer

Arrangörer

Boverket @boverketse @boverket registraturen@boverket.se

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket tillhör Finansdepartementet.

Riksantikvarieämbetet @raa_se @raa_se registrator@raa.se

Riksantikvarieämbetet är den nationella kulturarvsmyndigheten. Vi gör kulturarvet till en del av samhällsutvecklingen genom att ge förutsättningar till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

ArkDes @arkdesc @arkdesc info@arkdes.se

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. ArkDes är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design. ArkDes tillhör Kulturdepartementet.

Statens konstråd @statenskonstrad @statenskonstrad registrator@statenskonstrad.se

Statens konstråd producerar och verkar för att offentlig konst ska vara tillgänglig och nyskapande i våra livsmiljöer – vårt arbete finns representerat i hela landet.