ArkDes släpper ny rapport som tar tempen på gestaltad livsmiljö

När? 9 mars kl. 9.00–10.00

Hur? Digitalt frukostseminarium. Seminariet är gratis. 


Nu presenterar ArkDes sin årliga rapport om Politik för gestaltad livsmiljö, i år på temat ”Ett samhälle som håller ihop”. Välkommen till ett digitalt frukostseminarium där ArkDes sammanfattar fem händelserika år tillsammans med experter och ger konkreta medskick och framtidsspaningar. 

Rapporten, på uppdrag av Kulturdepartementet, har sin utgångspunkt i Politik för gestaltad livsmiljö, som vilar på en stark övertygelse om gestaltningens kraft och att ett medvetet arbete med arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö kan bidra till ökad sammanhållning och minskad ojämlikhet i samhället.

Ladda ner rapporten här.

Bild i header: Idéskiss Eldberget från Visioner: i norr, ett praktiknära forskningsprojekt av Kiruna, Gällivare, Bodens, Luleå, Skellefteå och Umeå kommun tillsammans med Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer. Illustration: Teamet Britta Marakatt-Labba, Norell/Rodhe, Outer Space, Eugenia Segerstedt.

Medverkande

Ann Legeby
Professor i tillämpad stadsbyggnad

Ann Legeby är professor i tillämpad stadsbyggnad, KTH, specialiserad på stadsdesign och med ett särskilt intresse för segregation och social hållbarhet. Fokus för hennes forskning är arkitektur och stadsdesign, och hur konfigurativa egenskaper hos stadsmiljöer ��r kopplade till sociala, ekologiska, ekonomiska och politiska fenomen.

Läs mer

Thérèse Kristiansson
Grundare till arkitektur-, design och konstsamarbetet MYCKET

Thérèse Kristiansson är en av de tre grundarna till arkitektur-, design-, och konstsamarbetet MYCKET tillsammans med Katarina Bonnevier och Mariana Alves Silva. Tillsammans utvecklar de metoder som kan stötta olikheter och bidra till ett mer jämlikt samhälle.

Läs mer

Jessica Segerlund
Chef ArkDes Think Tank

Läs mer

Arrangör

ArkDes
@arkdescinfo@arkdes.se

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. ArkDes är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design. ArkDes tillhör Kulturdepartementet.